Over ons

Wij, Huurdersbelangenvereniging de Alliantie Almere, zijn een groep enthousiaste vrijwilligers uit Almere, die in hun vrije tijd de belangen van de Alliantie-huurders behartigen . Dit gebeurt in regionale en gemeentelijke overleggen. Denk hierbij aan een gesprek met de directie van de Alliantie over huurverhoging en een bijeenkomst met andere Almeerse huurdersverenigingen en de gemeente over het woonruimte verdeelsysteem.

Voor wie?

Alle huurders van de Alliantie Almere kunnen bij ons terecht met vragen en opmerkingen. Heeft u een klacht, vraag over uw woning of reparatieverzoek? Bel dan in eerste instantie de Alliantie (088-00 232 00)

Maar heeft u dit al herhaaldelijk gedaan en heeft dit niet geleid tot een bevredigende oplossing? Dan is het raadzaam contact op te nemen met de huurdersbelangenvereniging. Ook als u een ander structureel probleem heeft, kunt u contact met ons zoeken. Doet de woningbouwcorporatie niets aan de schimmel in uw huis? Zijn alle appartementen in uw complex aan groot onderhoud toe of heeft u veel last van criminaliteit in de buurt? Laat ons dit weten. Wij stellen het aan de kaak bij de Alliantie.

Ook zijn wij altijd op zoek naar input van de andere Alliantie-huurders. Heeft u ideeën om de wijk meer betrokken te krijgen of op te fleuren, wilt u een buurtvereniging opzetten of is er iets anders te melden? Mail, schrijf of bel ons dan gerust.

Waarom?

Woningcorporaties zijn wettelijk verplicht om een huurdersorgaan te hebben. In de overlegwet, de ‘wet op het overleg huurders en verhuurder’, is onder andere vastgelegd dat woningcorporaties verplicht zijn de huurdersbelangenverenigingen financieel te ondersteunen.

Huurdersbelangenvereniging de Alliantie vergadert één keer per maand. Daarnaast overleggen wij geregeld met het bestuur van de Alliantie Almere en zijn wij vertegenwoordigd in overleggen met de gemeente Almere en de landelijke woonbond.

Previous page: Bewonerscommissies  Volgende pagina: Bestuur