Huurtoeslag 2016

Huurtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw huur. Wilt u weten of u deze toeslag kunt krijgen
en wat u dan moet doen? In dit informatieblad leest u meer.

Kunt u huurtoeslag krijgen?
Woont u in een huurhuis? Dan kunt u huurtoeslag aanvragen.

Voorwaarden
Om huurtoeslag te krijgen moeten u, uw eventuele reeslagpartner en medebewoners aan de volgende voorwaarden voldoen:

• U bent 18 jaar of ouder.
• U huurt een zelfstandige woonruimte. Als u bijvoorbeeld op kamers woont, dan is dat meestal geen zelfstandige woonruimte.
• U staat bij de gemeente ingeschreven op uwwoonadres.
• 
U hebt de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning.
• Uw (gezamenlijke) inkomen is niet te hoog.
• De huurprijs is niet te hoog en ook niet te laag.
• Uw (gezamenlijke) vermogen is niet te hoog.

Hebt u een toeslagpartner?
Bij toeslagen spreken we niet over een partner, maar over een 'toeslagpartner ', U vraagt de huurtoeslag samen met uw eventuele toeslagpartner aan. Dat kan uw echtgenoot of geregistreerde partner zijn. Of iemand anders die op hetzelfde adres is ingeschreven. 

Met het hulpmiddel Wie is mijn toeslagpartner? op www.toeslagen.nl kunt u nagaan of u een toeslagpartner hebt.

Medebewoner
Een medebewoner is iemand die op hetzelfde adres is ingeschreven bij de gemeente. Bijvoorbeeld uw kind, een familielid of iemand anders. Een medebewoner maakt onderdeel uit van uw huishouden. Uw toeslagpartner is geen medebewoner. Ook een onderhuurder is geen medebewoner.


Hoe hoog mag uw inkomen zijn?
De hoogte van uw toeslag hangt onder andere af van uw jaarinkomen. Bij toeslagen noemen we dit het 'toetsingsinkomen'. Als uw jaarinkomen hoger is dan een bepaald bedrag, krijgt u geen toeslag.

Hebt u een toeslagpartner? Dan tellen we zijn toetsingsinkomen op bij uw inkomen. Ook het toetsingsinkomen van eventuele medebewoners telt mee. Hebt u inwonende kinderen onder de 23 jaar? Dan telt de eerste € 4.773 van hun inkomen niet mee.

Uw situatie op 1 januari 2016Maximaal toetsingsinkomen
U bent jonger dan de AOW-leeftijd en u woont alleen. € 22.100
U bent jonger dan de AOW-leeftijd en u woont niet alleen. € 30.000
U hebt de AOW-leeftijd en u woont alleen. € 22.100
De meest verdiende bewoner heeft de AOW-leeftijd en woont niet alleen. € 30.050


Hoe hoog mag uw huur zijn?
Is uw huurprijs lager ofhoger dan de bedragen in de tabel? Dan kunt u geen huurtoeslag krijgen. De huurprijs is de kale huurprijs plus bepaalde servicekosten, zoals schoonmaakkosten voor een gemeenschappelijke ruimte.

Uw leeftijdHuurprijs per maand
U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan 23 jaar en hebt geen kinderen. Minimaal €231,87 en maximaal € 409,92
U bent 18 jaar of ouder, maar jonger dan 23 jaar en hebt kinderen. Minimaal € 231,87 en maximaal € 710,068
U bent 23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd. Minimaal € 231,87 en maximaal € 710,68
U hebt de AOW-leeftijd en u woont alleen. Minimaal € 230,05 en maximaal € 710,68
U hebt de AOW-leeftijd en u woont niet alleen. Minimaal € 228,24 en maximaal € 710,68

 
Welke servicekosten tellen mee bij de Huurtoeslag?

Servicekosten betaalt u maandelijks aan uw verhuurder. De servicekosten staan meestal in uw
huurcontract of in de brief over de jaarlijkse huurverhoging.

Het gaat om 1 of meer van de volgende servicekosten:

  • • schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
  • • energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
  • • huismeesterkosten
  • • kosten voor dienst- en recreatieruimten

Per rubriek kunt u maximaal € 12 bij de huurprijs optellen, ook als u een hoger bedrag betaalt. Dat betekent dat u in totaal maximaal € 48 bij de huurprijs kunt optellen.

Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten
Dit zijn de maandelijkse schoomnaakkosten voor de lift en andere gemeenschappelijke ruimten, zoals een galerij, trappenhuis of recreatieruimte. Is uw huurhuis aangewezen als onzelfstandige woonruimte? Dan mag u de schoomnaakkosten voor bijvoorbeeld een gezamenlijke keuken, woonkamer, wasruimte of toilet niet meetellen.

Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten
Dit zijn de maandelijkse elektriciteitskosten voor de lift, de verlichting en bijvoorbeeld de ventilatie- en alarminstallaties voor gemeenschappelijke ruimten.

Het gaat hier niet om de energiekosten van uw huis, maar alleen om die van de
gemeenschappelijke ruimten.

Huismeesterkosten
Dit zijn de maandelijkse kosten voor de diensten die de huismeester, flatwacht of buurtconciërge voor u als huurder levert.

Kosten voor dienst- en recreatieruimten
Dit zijn de maandelijkse kosten voor reparaties en groot onderhoud aan dienstruimten en recreatieruimten. Deze kosten komen meestal voor bij senioren- of bejaardenwoningen. Het gaat hierbij niet om de inventaris, het .schoomnaken van de ruimten oftuinonderhoud. 

Previous page: Huurverhoging  Volgende pagina: Huurverhoging 2016