Nieuws

mei 8, 2014

De Alliantie deelt zorg hoge huur


Almere Vandaag
ALMERE/ODEKE DE JONG - De betaalbaarheid van Almeerse huurwoningen is zeker een reden tot zorg. Dat zegt directeur Maarten Pel van woningbouwvereniging De Alliantie.

Pel reageert hiermee op het onderzoek onder huurders van De Alliantie dat recent door de Huurdersbelangenvereniging De Alliantie Almere (HBV) werd uitgevoerd. Daaruit bleek onder meer dat tweederde van de huurders vrezen op korte termijn de huur niet meer kunnen opbrengen. HBV verzoekt de corporatie dringend met de gemeente in gesprek te gaan over de hoogte van de huurprijs van een sociale huurwoning.

,,Wij ervaren dagelijks de problemen die ontstaan doordat mensen minder te besteden hebben. Het is wel zo dat de armoedeproblemen die we in Almere tegenkomen niet alleen door hogere huren worden veroorzaakt’’, verklaart Pel. ,,Wij sparen de laagste inkomens zo goed als we kunnen. De Alliantie hanteert bij nieuwe verhuringen een lagere huur voor mensen met een laag inkomen. Ook de jaarlijkse huurverhoging is inkomensafhankelijk. En voor de laagste inkomens wordt de huurverhoging vaak deels gecompenseerd door de huurtoeslag.’’

De betaalbaarheid van de woningen staat hoog op de agenda tijdens gesprekken met de gemeente Almere, zegt hij. De directeur meent niet anders te kunnen dan de huren jaarlijks te verhogen, zeker nu. Pel: ,,Net als alle corporaties wordt de Alliantie geconfronteerd met de verhuurdersheffing. Deze loopt voor de Alliantie op tot 50 miljoen euro per jaar. Dit is een rekening die we binnenkrijgen en moeten betalen. Dit gebeurt deels uit de huurverhoging, maar daarnaast snijden we ook fors in de kosten van de eigen organisatie. De Alliantie heeft onlangs een reorganisatie aangekondigd. Ook kunnen we door slim samen te werken met aannemers de kosten van onderhoud naar beneden brengen. Tenslotte kijken we ook heel scherp naar de noodzaak en doelmatigheid van onze investeringen.’’

De uitkomsten van de enquête worden met de HBV besproken.