Nieuws

okt 5, 2016

Tijdelijke huurcontracten mogelijk sinds 1 juli 2016


Vanaf 1 juli 2016 is het mogelijk een huurovereenkomst voor korte tijd aan te bieden.

Verhuurder en huurder maken over de duur een gezamenlijke afspraak in het huurcontact. De duur van het contract is voor corporaties maximaal twee jaar. 

Commerciele verhuurders, zijnde geen Corporaties, mogen deze contracten naar eigen inzicht aanbieden. Corporaties mogen deze specifieke contracten alleen aan bepaalde met name genoemde groepen aanbieden.


Wanneer mag het?

Commerciele verhuurders mogen deze tijdelijke contracten zonder beperking gebruiken en mogen deze dus inzetten bij verhuring van iedere zelfstandige woonruimte. Voor corporaties stelt het ministerie wel regels bij het gebruik van tijdelijke contracten, zij mogen tijdelijke contracten alleen aanbieden bij de volgende situaties:

  • • de huurder moet zijn woning verlaten vanwege renovatie of sloop en
  • heeft tijdelijk andere woonruimte nodig;
  • • de huurder werkt of studeert tijdelijk in een andere plaats, in Nederland;
  • • voor noodopvang van de huurder;
  • • de huurder heeft een tweede-of laatste-kans huurovereenkomst;
  • • de huurder krijgt een tijdelijke ·huurovereenkomst in combinatie met
  • begeleid wonen.
Hoe lang mag het?

In het huurcontract moet staan voor welke periode de overeenkomst wordt aangegaan. Dit kan een paar maanden zijn, maar ook de maximaal toegestane tijd van twee jaar. Bij het aangaan van het tijdelijk contract behoudt de huurder zijn inschrijfduur als woningzoekende. Dit moet voorkomen dat mensen die een tijdelijk contract accepteren hun opgebouwde inschrijfduur verliezen. 

Wat moet er in het contract staan?

In de overeenkomst moet de periode van verhuur staan en de einddatum van het contract.

Wanneer eindigt het contract?

Het tijdelijk contract eindigt van rechtswege wanneer de afgesproken verhuurtermijn is verstreken. De huurder kan het tijdelijk contract tussentijds opzeggen, de verhuurder niet. De minimale opzegtermijn voor de huurder is een maand.
Voor het verstrijken van de afgesproken periode moet de verhuurder de huurder schriftelijk informeren over het tijdstip van het einde van het contract. De verhuurder moet dit niet eerder dan drie maanden, maar uiterlijk een maand van tevoren doen. Laat de verhuurder dit achterwege, ontstaat een contract voor onbepaalde tijd.

Na afloop van de verhuurperiode kan de verhuurder een nieuw contract aanbieden. Dat mag niet opnieuw een tijdelijk contract zijn, maar wel een contract voor onbepaalde tijd. Ook kan het contract met goedvinden van de verhuurder worden voortgezet, dus zonder dat er een nieuw contract wordt opgesteld. Ook dan is er een contract voor onbepaalde tijd ontstaan. De huurder krijgt daarmee volledige huurbescherming. 

Als de verhuurperiode is verlopen zonder dat de verhuurder dat in de gaten heeft, gaat het tijdelijk contract ongemerkt over in een contract voor onbepaalde tijd. Van belang is dat u de huur blijft betalen en de verhuurder deze betalingen accepteert. 

Hoe zit het met huurprijsbescherming?
Bij het tijdelijk huurcontract geldt de reguliere huurprijsbescherming. Het woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) bepaalt de maximale huurprijs. De huurder kan de huurprijs laten toetsen door de Huurcommissie. In de praktijk schrikken tijdelijke huurders daar vaak voor terug. Klagen over de huurprijs en een zaak bij de Huurcommissie verkleinen de kans op een aansluitend huurcontract voor onbepaalde tijd. Daarom is het voor huurders van een tijdelijk contract mogelijk tot uiterlijk zes maanden na afloop van het tijdelijk contract de huurprijs alsnog te laten toetsen door de Huurcommissie.


(Publicatie Woonbond)