Nieuws

aug 25, 2015

De lokale huurdersorganisaties van de Alliantie verstevigen hun samenwerking


Woningbouw Corporatie de Alliantie was in het verleden een samenvoeging van meerdere corporaties die een samenwerkingsverband hadden aangegaan.

Enige tijd geleden is besloten om deze werkwijze te verlaten en te komen tot één nieuwe onderneming. Dit heeft geresulteerd in de huidige Woningbouw Corporatie de Alliantie.
Het is nu tijd om ook de Huurders Belangen Verenigingen te transformeren naar één organisatie die de belangen van alle huurders van de Alliantie zal behartigen.
Het Huurders Platform de Alliantie(HPdA), Huurdersverenigingen Atrium, Palladion, VHB Amersfoort en de HBV Almere zijn ruim één jaar in gesprek over de vernieuwing van de huurdersorganisaties.
Wij willen de samenwerking tussen de bovengenoemde huurdersorganisatie verstevigen.
De huurdersorganisaties gaan op in één vereniging.
Door bundeling van krachten en professionalisering kunnen we meer huurders bereiken en staan we sterker richting onze verhuurder.

Wat goed is dat blijft. De lokale huurdersafdelingen blijven:

  • bewoners bij- en te woord staan bij groot onderhoud
  • vragen beantwoorden naar aanleiding van huurverhogingen, woonruimteverdeling, servicekosten.
  • ondersteunen en adviseren van bewonerscommissies en huurdersgroepen
  • overleg voeren met de regiodirecteuren
  • overleg in het kader van de participatie met Gemeente en Corporaties die in het werkgebied 
  • actief zijn
  • indien gewenst bemiddelen bij geschillen tussen de huurder en verhuurder

In juni is tijdens de Algemene Vergadering van de HPdA de nieuwe koers van de huurdersvereniging de Alliantie vastgesteld.
Concreet betekent dit dat de besturen van de lokale huurdersorganisaties akkoord gaan met de nauwere samenwerking met hun collega’s en het vormen van één vereniging.
Nu dit besluit is genomen werken we de onderwerpen verder uit naar praktische voorstellen.
Daar willen we graag de huurders van de Alliantie direct bij betrekken.

Wij nodigen u daarom uit voor een ingelaste Algemene Leden Vergadering waarop deze vernieuwingsplannen nader toegelicht zullen worden en vragen u daarna met deze plannen in te stemmen.


U bent van harte welkom op:

Woensdag 16 september 2015 aanvang 19.30 in buurthuis Kardoes, J.G.Suurhoffstraat 45 Almere Stad(bushalte is voor de deur).

Let op:
Alle huurders van de Alliantie Almere zijn automatisch (gratis) lid van de Huurders Belangen Vereniging.
Uw mening is belangrijk en telt.

Wij hopen u op bovengenoemde datum te mogen ontvangen.

Het bestuur