Welkom op de vernieuwde site van de Huurders Belangen Vereniging De Alliantie

mei 29, 2015

Woonfraude aanpak de Alliantie heeft effect


Bijna 150 sociale huurwoningen kwamen in 2014 vrij door Woonfraude aan te
pakken.
Woningen worden dan op een manier gebruikt die in strijd is met de
huurvoorwaarden. Dit bezorgt vaak overlast bij de buren. Denk aan
onderverhuur van (een deel van) de woning, kraak, hennepteelt of andere
(illegale) bedrijfsactiviteiten in de woning. Door de fraudeurs aan te pakken
kwamen er 150 (sociale) huurwoningen weer beschikbaar voor mensen met
een kleine portemonnee die al lang wachten tot er een sociale huurwoning vrij
komt.
Al jaren heeft de Alliantie specialisten in dienst om actief Woonfraude te bestrijden. Deze strijd
helpt de sociale huurwoningen eerlijk te verdelen onder de juiste doelgroep en voorkomt overlast
bij omwonenden. Zo blijft de buurt een prettige plek om te wonen.
 
Dankzij oplettende buren
“We doen zelf onderzoek, bijvoorbeeld door persoonsgegevens van huurders te vergelijken met de
gegevens in het kadaster of de Gemeentelijke Basisadministratie. Maar om woonfraude actief aan
te pakken zijn meldingen vanuit omwonenden heel belangrijk. Wij zijn grotendeels afhankelijk van
die informatie om de fraude aan te pakken”, aldus Anne-Mieke Priester, specialist woonfraude bij
de Alliantie. “Natuurlijk gaan we humaan om met de onderhuurders. Wij zien hen als slachtoffers
van de fraudeurs.”
 
Anoniem melden
Mensen die een vermoeden hebben van onderverhuur van een Alliantiewoning of van illegale of
bedrijfsmatige activiteiten kunnen dit (anoniem) melden via 088 – 00 232 00 of info@de-
alliantie.nl. De melding wordt te allen tijde anoniem behandeld (ook een melding per e-mail).
Wanneer er sprake is van illegale activiteiten in de woning, zoals drugshandel, hennepteelt of
prostitutie, kunnen omwonenden dit ook rechtstreeks melden bij de politie via 0900-8844 of 0800-
7000 (meld misdaad anoniem).

Moet er een kooprecht voor huurders komen?

okt 5, 2016

Vanaf 1 juli 2016 is het mogelijk een huurovereenkomst voor korte tijd aan te bieden.

sep 14, 2016

Bent u 55+ en bewoond u een grote woning? Dan kunt u misschien gebruik maken van de regeling Van Groot naar Beter.

aug 25, 2015

Woningbouw Corporatie de Alliantie was in het verleden een samenvoeging van meerdere corporaties die een samenwerkingsverband hadden aangegaan.

  Volgende pagina: Nieuws