Nieuws

feb 5, 2015

Sociale huurwoningen anders verdeeld


De sociale huurwoningen in Almere worden vanaf 19 januari verdeeld via een nieuw systeem. WoningNet heeft ingeschreven woning-zoekenden hierover geïnformeerd namens de drie Almeerse woningcorporaties en de gemeente Almere.

Aanleiding voor het nieuwe woonruimteverdelingsysteem is het schaarste aan sociale huurwoningen in Almere. Daarom besloot de gemeente drie jaar geleden dat er een ander systeem moest komen voor de verdeling van de sociale huurwoningen. Hierdoor moeten met name meer Almeerders in schrijnende situaties sneller een huis kunnen krijgen. Het lukte niet dit systeem eerder ingevoerd te krijgen omdat daarvoor een nieuw computersysteem moest komen.

Urgentie
„Er is noodzaak om de vrijkomende sociale huurwoningen gerichter toe te wijzen aan woningzoekenden die hier wegens hun lage inkomen écht op aangewezen zijn”, staat in het bericht van WoningNet. „ Daarnaast wil de gemeente andere regels laten gelden voor woningzoekenden met urgentie en voor starters en doorstromers. De hoofdgedachte daarbij is dat mensen die snel een woning nodig hebben, niet langer volledig afhankelijk zijn van hun inschrijfduur.”

Wijzigingen
De meest opvallende verandering is dat woningzoekenden kunnen reageren op woningen op basis van hun inschrijftijd, maar ook via loting. De helft van de woningen die vrijkomen wordt aangeboden op basis van inschrijfduur, de andere helft op basis van loting. Ook gaan er verschillende voorrangsregels gelden voor specifieke woningen. WoningNet blijft namens de Almeerse woningcorporaties de Alliantie, GoedeStede en Ymere, zorgdragen voor de verdeling van sociale huur-woningen in Almere. Via de vernieuwde website www.woningnetalmere.nl kunnen woningzoekenden vanaf 19 januari dagelijks op de hoogte blijven van het meest actuele woningaanbod in plaats van wekelijks. Met de vernieuwde website gaat de verdeling van woningen in Almere straks volledig digitaal.

 

Bron: Dichtbij 14 januari 2015